Конкурс на заміщення вакантної посади

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту»Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення посадидиректора Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Умови проведення конкурсу на заміщення посади директора

Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування,

будівництва та комп’ютерних технологій

Повне найменування і місце знаходження закладуБілгород-Дністровський фаховий коледж природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій, 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 53 (далі – Коледж).
Строк подання документівДва місяці з дня розміщення на офіційному вебсайті Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошення про проведення конкурсного відбору.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсіПретенденти для участі у конкурсі подають такі документи: 1) заяву про участь у конкурсі на ім’я Департаменту в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Коледжу; 2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри; 3) автобіографію та резюме; 4) копії документів про вищу освіту; 5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465; 6) довідку про наявність або відсутність судимості; 7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом; 9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи; 10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних; 11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я Департаменту, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону; 13) проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти; 14) мотиваційний лист, складений у довільній формі. Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Департаментом або нотаріально.
Адреса, за якою здійснюється прийом документів та кінцевий термін прийому документівДокументи приймаються за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, кабінет 1316 до 18.00 28 серпня 2023 року.
Ім’я Прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуГалина Гринчишин, тел. (098) 533-78-84, hhrynchyshyn@odessa.gov.ua
Інформація про дату проведення рейтингового голосуванняУсі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсному відборі, письмово повідомляються про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів та про дату і місце проведення рейтингового голосування.