Запобігання проявам корупціїСпеціальна перевірка

Департамент освіти і науки Одеської обласної держаної адміністрації здійснює спеціальну перевірку щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання. В отриманих запитах зустрічаються помилки та інші чинники, які ускладнюють або унеможливлюють проведення спеціальної перевірки. Отже, надаємо роз’яснення щодо правильності оформлення та подання пакету документів.

Спеціальна перевірка здійснюється відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (далі – Порядок), який визначає перелік документів та іншу інформацію. Отже, звертаємо увагу на таке.

  1. Перелік необхідних документів

1.1.          Запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду (далі – Запит) за формою згідно з додатком 2 до Порядку. Звертаємо увагу на обов’язковості наявності такого запиту відповідно до затвердженого шаблону (п. 10 Порядку). При цьому у запиті рекомендуємо зазначити чинну електронну адресу органу, що надсилає запит, та прізвище та ім’я виконавця із зазначенням номера телефону.

1.2.          Копія письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки (далі – Згода)за формою згідно з додатком 1 до Порядку (п.п. 6, 8 Порядку). Звертаємо увагу, що орган, на посаду в якому претендує особа, надсилає запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки. Тобто, дата, зазначена у згоді, повинна бути не раніше одного робочого дня від дати, зазначеної у запиті (та/або супровідному листі за його наявності) та/або на відбитку печатки на поштовому конверті (у випадку відправки пакету документів поштою). Порушення строків відправлення запиту є наслідком залишення його без розгляду.

1.3.          Копія автобіографії. Рекомендуємо в автобіографії зазначати номер мобільного телефону кандидата на посаду з метою швидкого уточнення відомостей у разі виникнення запитань. Також у випадку зміни особою прізвища, імені та/чи по батькові рекомендуємо зазначати в автобіографії повну історію таких змін.

1.4.          Копія паспорта громадянина України. Копії 1-6 сторінок (за наявності позначень) та сторінок із позначенням місця реєстрації особи мають бути завірені уповноваженою особою із зазначенням ПІБ, дати завірення, підписані та скріплені печаткою (за наявності) (п. 8 Порядку).

1.5.          Копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені (п. 8 Порядку). У зв’язку з поодинокими помилками органів, які надсилають запити, звертаємо увагу, що подання копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені є обов’язковим! При цьому звертаємо увагу на таке.

За наявності додатків до документа про освіту такі додатки також обов’язково завіряються та додаються до запиту.

Кожну сторінку копії документа про освіту та додатків до нього (як і будь-якого іншого документа) має бути видно чітко та розбірливо. Якщо не буде видно будь-яких реквізитів документа про освіту (ПІБ, закладу освіти, серії та/або номера тощо), це ускладнить його перевірку або зробить її проведення неможливим.

Зазначений перелік документів є обов’язковим для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти.

  1. Також для прискорення та полегшення її проведення просимо додатковонадавати копії таких документів:
  • · у разі розбіжностей у прізвищі, імені та/або по батькові у документі про освіту, паспорті, запиті тощо пропонуємо надавати копії документів, які підтверджують підстави таких розбіжностей (копія свідоцтва про укладання/розірвання шлюбу, довідка з ЦНАП-у тощо);
  • · у випадку розбіжностей у написанні одного і того само прізвища, імені та/чи по батькові у документі про освіту, паспорті, запиті тощо рекомендуємо надавати оригінал довідки у довільній формі від органу, який надсилає запит, про те, що особа, якій виданий документ про освіту, та особа, який виданий документ, що її посвідчує, та щодо якої здійснюється спеціальна перевірка, є однією і тією самою особою.

Додатково звертаємо увагу на наступне.

Документи про освіту, про присвоєння наукового ступеня, видані після 1992 року іноземними закладами освіти, підлягають визнанню в Україні відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 05.05.2015 № 504. Компетенція з цього питання належить виключно Міністерству освіти і науки України!

Копія свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, про присвоєння наукового ступеня до Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрацій та до інших уповноважених органів НЕ подається! Таке свідоцтво видається Міністерством освіти і науки України. та приймається всіма органами. У разі потреби воно перевіряється виключно Міністерством освіти і науки України.


Нормативно-правова база