Конкурс на заміщення вакантної посади

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації інформує про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тилігульського аграрного фахового коледжу (юридична адреса: 67512, Одеська обл., Лиманський район, с. Курісове, вул. Куріса І., 9).

Кваліфікаційні вимоги:

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу на керівних посадах.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) заяву про участь у конкурсі на ім’я Департаменту освіти і науки обласної державної  адміністрації із зазначенням застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Тилігульського аграрного фахового коледжу

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психічних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянинаУкраїни, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію документу, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

12) проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;

13) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Термін подачі заяв – з 23 серпня 2022 року до 23 жовтня 2022 року

Документи подавати за адресою:

м. Одеса, пл. Михайлівська, 17, кабінет 303, з 9.00 до 18.00 год.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

Дату і час проведення засідання конкурсної комісії буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Карс Вікторія Сергіївна,

телефон: 0971739064,

e-mail: pto_2016@ukr.net